Saturday, 4 December 2010

PUJI PUJIAN KEPADA ALLAH ISRAEL (mazmur,33:1-22)

PUJI PUJIAN KEPADA ALLAH ISRAEL (mazmur,33:1-22)


33.1 » bersorak sorai lah,hai orang orang benar,dalam TUHAN,
Sebab memuji muji itu layak bagi orang orang jujur.

2 » bersyukurlah kepada TUHAN dengan kecapi,bermazmurlah baginya dengan gambus sepuluh tali!

3 » nyanyikanlah baginya nyanyian baru;
Petiklah kecapi baik baik dengan sorak sorai!

4 » sebab firman TUHAN itu benar,segala sesuatu dikerjakan nya dengan kesetiaan.

5 » ia senang kepada keadilan dan hukum; bumi penuh dengan kasih setia TUHAN.

6 » oleh firman TUHAN langit telah dijadikan,
Oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya

7 » ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan
Ia menaruh samudera raya ke dalam wadah.

8 » biarlah segenap bumi takut kepada TUHAN,
Biarlah semu penduduk dunia gentar terhadap Dia!

9 » sebab Dia berfirman,maka semuanya jadi;
Dia memberi perintah,maka semuanya ada.

10 » TUHAN menggagalkan rencana bangsa bangsa;

11 » tetapi rencana TUHAN tetap selama lamanya,
Rancangan hatinya turun temurun.

12 » berbahagialah bangsa,yang Allahnya ialah TUHAN,
Suku Bangsa yang dipilihnya
Menjadi miliknya sendiri !

13 » TUHAN memandang dari sorga,ia melihat semua anak manusia;

14 » dari tempat kediamannya
Ia menilik semua penduduk bumi.

15 » dia yang membentuk hati mereka sekalian,yang memperhatikan segala pekerjaan mereka.

16 » seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa;
Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan.

17 » kuda adalah harapan sia sia untuk mencapai kemenangan,
Yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan.

18 » sesungguhnya,mata TUHAN tertuju kepada mereka yang takut akan Dia,
Kepada mereka yang berharap akan kasih setia nya.

19 » untuk melepaskan jiwa mereka dari pada maut
Dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan.

20 » jiwa kita menanti nantikan TUHAN.
Dialai penolong kita dan perisai kita!

21 » ya,karena Dia hati kita bersuka cita,sebab kepada namanya yang kudus kita percaya.

22 » kasih setia mu,ya TUHAN,kiranya menyertai kami,
Seperti kami berharap kepadamu.

No comments:

Post a Comment