Thursday, 16 December 2010

Nyanyian syukur karena segala berkat Allah (67:1-8)

Nyanyian syukur karena segala berkat Allah (67:1-8)


1 » untuk pemimpin biduan.
Dengan permainan kecapi.
Mazmur.nyanyian.

2 » kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita,
Kiranya ia menyinari kita dengan wajah nya,S e l a

3 » supaya jalan mu dikenal di bumi,dan keselamatan mu diantara segala bangsa.

4 » kiranya bangsa bangsa bersyukur kepadamu,ya Allah:
Kiranya bangsa bangsa semuanya bersyukur kepadamu.

5 » kiranya suku suku bangsa bersukacita dan bersorak sorai,sebab engkau memerintah bangsa bangsa dengan adil,
Dan menuntun suku suku bangsa di atas bumi.S e l a

6 » kiranya bangsa bangsa bersyukur kepadamu,ya Allah,
Kiranya bangsa bangsa semuanya bersyukur kepadamu.

7 » tanah telah memberi hasilnya;
Allah,Allah kita,memberkati kita.

8 » Allah memberkati kita;
Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia!

No comments:

Post a Comment