Saturday, 4 December 2010

Kebahagian orang fasik semu (mazmur,37:1-40)

Kebahagian orang fasik semu
(mazmur,37:1-40)


37.1 » Dari Daud.
Janganlah marah karena orang yang berbuat jahat,
Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang;

2 » sebab mereka segera lisut seperti rumput
Dan layu tumbuh tumbuhan hijau.

3 » percayalah kepada TUHAN dan lakukanlah yang baik,diamlah dinegeri dan berlakulah setia,

4 » dan bergembiralah karena TUHAN;maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu.

5 » serahkanlah hidupmu kepada TUHAN dan percayalah kepadanya,
Dan ia akan bertindak;

6 » ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang,dan hak mu seperti siang.

7 » berdiam dirilah dihadapan TUHAN dan nantikan lah Dia;
Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya,
Karena orang yang melakukan tipu daya.

8 » berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu,
Jangan marah,itu hanya membawa kepada kejahatan.

9 » sebab orang orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan,
Tetapi orang orang yang menanti nantikan TUHAN akan mewarisi negeri.

10 » karena sedikit waktu lagi,
Maka lenyaplah orang fasik;
Jika engkau memperhatikan tempatnya,maka ia sudah tidak ada lagi.

11 » tetapi orang orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah limpah.

12 » orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakan giginya terhadap dia;

13 » Tuhan menertawakan orang fasik itu,sebab ia melihat bahwa harinya sudah dekat.

14 » orang orang fasik menghunus pedang dan melenturkan busur mereka untuk merobohkan orang orang yang hidup jujur;

15 » tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri,dan busur mereka akan dipatahkan.

16 » lebih baik yang sedikit pada orang benar
Dari pada yang berlimpah limpah pada orang fasik;

17 » sebab lengan orang orang fasik dipatahkan,
Tetapi TUHAN menopang orang orang benar.

18 » TUHAN mengetahui hari hari orang saleh,dan milik pusaka mereka akan tetap selamanya;

19 » mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakan,
Dan mereka akan menjadi kenyang pada hari hari kelaparan.

20 » sesungguhnya,orang orang fasik akan binasa;
Musuh TUHAN seperti keindahan padan rumput:
Mereka habis lenyap,habis lenyap bagaikan asap.

21 » orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali,
Tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah.

22 » sesungguhnya,orang orang yang diberkati nya akan mewarisi negeri,tetapi orang orang yang dikutuki nya akan di lenyapkan.

23 » TUHAN menetapkan langkah langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya.

24 » apabila ia jatuh,tidaklah sampai tergeletak,sebab TUHAN menopang tangannya.

25 » dahulu aku muda,sekarang telah menjadi tua,
Tetapi tidak pernah ku lihat orang benar ditinggalkan,atau anak cucunya meminta roti;

26 » tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman,dan anak cucunya menjadi berkat.

27 jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik,
Maka engkau akan tetap tinggal untuk selama lamanya;

28 » sebab TUHAN mencintai hukum,dan dia tidak meninggalkan orang orang yang dikasihi nya.
Sampai selama lamanya mereka akan terpelihara,tetapi anak cucu orang orang fasik akan dilenyapkan.

29 » orang orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal disana senantiasa.

30 » mulut orang benar mengucapkan hikmat,
Dan lidahnya mengatakan hukum;

31 » Taurat Allahnya ada didalam hatinya,langkah langkahnya tidak goyah.

32 » orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya;

33 » TUHAN tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya,
Ia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu di adili.

34 » nantikanlah TUHAN dan tetap ikutilah jalan nya,maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri,dan engkau akan melihat orang orang fasik dilenyapkan.

35 » aku melihat seorang fasik yang gagah sombong,
Yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon;

36 » ketika aku lewat,lenyaplah ia,aku mencarinya,tetapi tidak ditemui.

37 » perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur,
Sebab kepada orang yang suka damai akan ada masa depan;

38 » tetapi pendurhaka pendurhaka akan dibinasakan bersama sama,dan masa depan orang orang fasik akan di lenyapkan.

39 » orang orang benar diselamatkan oleh TUHAN;
Ia adalah tempat perlindungan
Mereka pada waktu kesesakan;

40 » TUHAN menolong mereka dan meluputkan mereka,
Ia meluputkan mereka dan dari tangan orang orang fasik dan menyelamatkan mereka,sebab mereka berlindung padanya.

No comments:

Post a Comment