Saturday, 4 December 2010

AMAN DALAM TANGAN TUHAN(MAZMUR,31:1-25)

AMAN DALAM TANGAN TUHAN(MAZMUR,31:1-25)


31.1»» untuk pemimpin biduan.Mazmur Daud.

2»» padamu,TUHAN,aku berlindung,janganlah sekali kali aku mendapat malu.
Luputkanlah aku oleh karena keadilan mu,

3»» sendengkanlah telingamu kepadaku,
Ber segera lah melepaskan aku!

4 » sebab engkau bukit batuku dan pertahanan ku,dan oleh karena namamu
Engkau akan menuntun dan membimbing aku.

5 » Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring
Yang dipasang orang terhadap aku,sebab engkaulah tempat perlindunganku.

6 » ke dalam tangan-mulah kuserahkan nyawaku;
Engkau membebaskan aku,
Ya TUHAN,Allah yang setia.

7 » Engkau benci kepada orang orang yang memuja berhala yang sia sia,tetapi aku percaya kepada TUHAN.

8 » Aku akan bersorak sorak dan bersuka cita karena kasih setiamu,
Sebab Engkau telah memilik sengsara ku,telah memperhatikan kesesakan jiwaku,

9 » dan tidak menyerah kan aku ke tangan musuh,
Tetapi menegakan kakiku ditempat yang lapang.

10 » kasihanilah aku,ya TUHAN,sebab aku merasa sesak;
Karena sakit hati mengidaplah mataku,meranalah jiwa dan tubuhku.

11 » sebab hidupku habis dalam duka dan tahun tahun umurku dalam keluh kesah;
Kekuatanku merosot karena sengsara ku,
Dan tulang tulang ku menjadi lemah.

12 » di hadapan semua lawanku aku tercela,
Menakutkan bagi tetangga tetangga ku,dan menjadi kekejutan bagi kenalan kenalanku;
Mereka yang melihat aku di jalan lari dari pada ku.

13 » aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati,
Telah menjadi seperti barang yang pecah.

14 » sebab aku mendengar banyak orang berbisik bisik,
--ada kegentaran dari segala pihak!--
Mereka bersama sama bermufakat mencelakakan aku,mereka bermaksud mencabut nyawaku.

15 » tetapi aku,kepadamu aku percaya,ya TUHAN,aku berkata:"Engkaulah Allahku!"

16 » masa hidupku ada dalam tangan mu,lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang orang yang mengejar aku!

17 » buatlah wajah mu bercahaya atas hambamu,
Selamatkanlah aku oleh kasih setiamu!

18 » TUHAN,janganlah membiarkan aku mendapat malu,
Sebab aku berseru kepadamu;
Biarlah orang orang fasik mendapat malu
Dan turun ke dunia orang mati dan bungkam.

19 » biarlah bibir dusta menjadi kelu,yang mencaci maki orang benar dengan kecongkakan dan penghinaan!

20 » Alangkah limpahnya kebaikan mu yang telah kausimpan bagi orang yang takut akan engkau,
Yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu,di hadapan manusia!

21 » engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajahmu
Terhadap persengkokolan orang orang;
Engkau melindungi mereka dalam pondok
Terhadap perbantahan lidah.

22 » Terpujilah TUHAN,sebab kasih setianya
Di tunjukan nya kepadaku dengan ajaib
Pada waktu kesesakan!

23 » Aku menyangka dalam kebingunganku:
"Aku telah terbuang dari hadapan mata mu."
Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku,
Ketika aku berteriak kepadamu
Minta tolong.

24 » kasihi lah TUHAN,hai semua orang yang dikasihinya!
TUHAN menjaga orang orang yang setiawan,
Tetapi orang yang berbuat congkak diganjar nya dengan tidak tanggung.

25 » kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu,hai semua orang yang berharap kepada TUHAN!

1 comment: