Tuesday, 23 November 2010

RAJA YANG DIURAPI TUHAN (2:1-12)

Raja yang diurapi TUHAN

2.1» mengapa rusuh bangsa bangsa,mengapa suku suku bangsa mereka reka perkara yang sia sia?

2» Raja raja dunia bersiap siap dan para pembesar bermufakat bersama sama melawan TUHAN dan yang di urapinya:

3»"marilah kita memutuskan belengu belengu mereka dan membuang tali tali mereka dari pada kita!"

4» Dia,yang bersemayam disorga,tertawa;
Tuhan mengolok olok mereka.

5» maka berkatalah ia kepada mereka dalam murka-nya
Dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya:

6» "Akulah yang telah melantik raja-ku di sion,gunungku yang kudus!"

7» Aku mau menceritakan tentang ketetapan TUHAN;
Ia berkata kepada ku,:"Anak-ku engkau!
Engkau telah kuperanakkan pada hari ini.

8» mintalah kepada-ku,
maka bangsa bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu,dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu.

9» engkau akan menemukan mereka dengan gada besi,
Memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk."

10» oleh sebab itu,hai raja raja,bertindaklah bijaksana,terimalah pengajaran,hai para hakim dunia!

11» beribadahlah kepada TUHAN dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar,

12» supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan,sebab mudah sekali murka-nya menyala.

Berbahagialah semua orang yang berlindung pada Nya!

No comments:

Post a Comment